Település:
Budapest, 2. kerület

Létrehozva:
2020-03-07 18:13:55


Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár

Budapest, Margit körút 23, 1027 Telefonszám: (06 1) 315 1209

A Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár honlapja, reményeink szerint, egy olyan, folyamatosan bővülő portálként fog működni, amelynek célja, hogy kutatóinkat ne csak a könyvtár, a kézirattár és a levéltár anyagában igazítsa el, és tájékoztassa a rendelkezésre álló segédletekről, hanem a ferences rendtörténet alapvető forrásaival, a magyarországi ferencesség történetével, a magyar ferencesek életével, az egyes magyarországi rendházak múltjának kutathatóságával is megismertesse.

A Rend történetének legfontosabb forrásait tartalmazó kiadványsorozatok és bizonyos alapvető rendtörténeti kézikönyvek ismertetésén túl értelemszerűen inkább a magyar vonatkozások kapnak nagyobb hangsúlyt: az obszerváns rendtartományok múltját feldolgozó összefoglaló kötetek és az egyes kolostorok történeti irodalma mellett hozzáférhetővé tesszük a nyomtatott rendi sematizmusokat, levéltárunk leggyakrabban kutatott köteteit, a rendházak historia domusait, valamint Kaizer Ferdinánd nagyszabású munkásságának legfontosabb darabjait.

A folyamatosan bővülő, a könyvtári, levéltári és kézirattári kutatást előkészíteni avagy éppen kiküszöbölhetővé tenni hivatott tartalom böngészését ezúton is ajánljuk valamennyi kutatónk, illetve könyvtárunkhoz, levéltárunkhoz bármely ügyben forduló személy szíves figyelmébe.

A Magyar Ferences Könyvtár mintegy 150.000 kötetes állománya a rendi kezelésben maradt illetve a rendszerváltás után ismét rendi kezelésbe vett magyarországi ferences rendházak könyvtáraiból, valamint a két központi provinciai könyvtárból jött létre. A teljes állományt jelenleg négy rendház könyvtárában helyeztük el. A Buda-Margit körúti központi könyvtárban a hajdani Kapisztrán Provincia központi könyvtára mellett az esztergomi és a szegedi rendház könyvei; a gyöngyösi ferences rendház műemlékkönyvtárában a hajdani egri és váci rendház könyvtárainak könyvei; a szécsényi ferences rendház műemlékkönyvtárában Baja, Dunaföldvár, Eger, Jászberény, Kecskemét, Mohács, Pécs, Simontornya, Szolnok, Vác ferences kolostorainak könyvtárai, a szombathelyi kolostor könyvtárában Andocs, Búcsúszentlászló, Budapest-Belváros, Nagyatád, Nagykanizsa, Pápa, Segesd, Sümeg, Székesfehérvár, Veszprém kolostori könyvtárai kerültek.

1990 után az államosításból visszaszerzett, a különböző módokon elrejtett, híveknél elhelyezett, antikváriumokból visszavásárolt és ekként a rendi bibliotékában újraintegrált rendházi könyvtárakat első lépésként a műtárgyvédelmi szempontok figyelembe vételével konzerváltuk, féregtelenítettük, kolostoronként csoportosítottuk, majd tartalmi és formai szempontból föltártuk. A szabványos feltárást a kötésféleségek és -állapotok teljességre törekvő leírása, a bélyegzők és exlibriszek leírása, valamint a könyvbejegyzések (possessorbejegyzések, margináliák, stb.) átírásai egészítik ki. Az 1800-nál régebbi kiadású kötetek címoldalairól, indokolt esetben kötéseiről és bejegyzéseiről digitális felvételt készítünk.

Jelenleg a teljes állomány leírásai közül a gyűjteménynek mintegy a fele érhető el adatbázisból. A közös adatbázis tartalmazza a depozitumként kezelt szécsényi, gyöngyösi és szombathelyi műemlékkönyvtárakban őrzött kolostori könyvtári állományok leírásait is. A könyvtári munka során törekedtünk elsőként az egyes kolostori bibliotékák értékeit feldolgozni, így az adatbázis ősnyomtatvány és antikva-katalógusa teljesnek mondható, a Régi Magyar Könyvtár-köteteinek feldolgozottsága 70 %-os. Az adatbázis tartalmazza az MFKL folyóirat-állományának leírásait és a könyvtár cikk-katalógusát is.

Szolgáltatásaink

A Magyar Ferences Levéltár az 1995. évi LXVI. törvény értelmében nyilvános magánlevéltárnak minősül, amely anyagában a kutatást — saját szabályzata szerint — ingyenesen lehetővé teszi.

A Magyar Ferences Könyvtár az 1997. évi CXL. törvény értelmében nem nyilvános könyvtár, történeti értékére való tekintettel azonban a tudományos kutatás számára szintén nyitva áll.

A gyűjteményeink anyagához való hozzáférés biztosításán túl kutatóink és ügyfeleink megrendelése alapján bizonyos esetekben egyéb feladatokat is vállalunk, amely szolgáltatások azonban, nem tartozván a törvényben előírt kötelezettségeink közé, térítéskötelesek.

1.) Adatkeresés megbízásra

A Könyvtár és Levéltár alaptevékenységébe nem tartozó, külön kutatást igénylő információszolgáltatási tevékenység alapdíja 3000,- Ft. Egy munkaórát meghaladó kutatásnál minden további megkezdett munkaóráért 1500,- Ft díjat számolunk fel. A kutatás eredményét Magyarországra utánvétes küldeményben, külföldre előzetes átutalást követően postázzuk.

2.) Iratmásolás

Állományvédelmi okokból sem könyvtári, sem levéltári anyagról fénymásolat nem, kizárólag síkágyas lapolvasóval (szkenner) ill. fényképezőgéppel készített digitális másolat kérhető.

A másolatok elkészítésének ára:

1–15 db 150,- Ft/db
16–30 db 180,- Ft/db
31–50 db 200,- Ft/db
51 db fölött 210,- Ft/db

Az elkészült képeket igény szerint digitális adathordozón (CD vagy DVD: 500,- Ft/db) és/vagy irodai másolópapírra (80 g/m2) készített fekete-fehér nyomatban (A4: 80,- Ft/oldal; A3: 150,- Ft/oldal) juttatjuk el a megrendelőnek, Magyarországra utánvétes küldeményben, külföldre előzetes átutalást követően.

Levéltári iratokról kutatóink előzetes egyeztetést követően saját fényképezőgéppel maguk is készíthetnek felvételeket. Ezen esetekben a vaku használata szigorúan tilos! Az egy napra szóló fotójegy ára: 1500,- Ft.

3.) A dokumentum-másolatok felhasználása

A levéltári dokumentumok másolatának kiadványokban történő felhasználása, illetőleg időszaki kiállításokon történő szerepeltetése a gyűjteményvezető külön írásbeli engedélyéhez kötött, díjazása pedig egyedi megállapodás alapján történik.

* * *

Az általános díjszabás alól a gyűjteményvezető írásbeli engedélyével részleges vagy teljes mentesség adható. A levéltár által szabott feltételek megszegése az eset súlyosságától függően a kutatási engedély megvonását eredményezheti.

 

Forrás: archivum.ferencesek.hu