Település:
Budapest, 2. kerület

Létrehozva:
2020-03-07 18:04:44


Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

1024 Budapest, Keleti Károly utca 5. Főigazgatói titkárság: Tel.: +36 (1) 345-6105 konyvtar@ksh.hu Beiratkozás: +36 (1) 345-6110 beiratkozas@ksh.hu Kölcsönzés: +36 (1) 345-6339 kolcsonzes@ksh.hu Könyvtárközi kölcsönzés: +36 (1) 345-6202 konyvtarkozi@ksh.hu Szakolvasó: +36 (1) 345-6036 ref@ksh.hu Folyóirat-olvasó: +36 (1) 345-6390 firat@ksh.hu Kiadványértékesítés: +36 (1) 345-6949 kultszervezes@ksh.hu Olvasószolgálati főosztályvezető: +36 (1) 345 6404 rita.kalman@ksh.hu

Helyben olvasás

Az olvasótermekben a szabadpolcokon lévő dokumentumok mellett a könyvtár teljes állománya az olvasók rendelkezésére áll. Könyvtárosaink tájékoztatják Önt a könyvtár állományáról, annak használatáról, a szolgáltatásokról. Eligazítást kaphat a katalógusokban és az adatbázisokban történő tájékozódás lehetőségéről és módjáról is. Olvasótermeinkben kapja meg a raktárból kikért dokumentumokat is.

A szakolvasók

Legnagyobb olvasótermünk, a Findura Imre-terem, negyven férőhellyel várja a látogatókat. Itt nyolcezer statisztikai, demográfiai, közgazdaságtani, szociológiai, politikatudományi, közigazgatás-tudományi, jogi és bölcsészettudományi szakkönyvet, valamint életrajzi adattárakat és általános lexikonokat helyeztünk el. A magyarországi népszámlálások és mezőgazdasági összeírások kiadványai, az általános, ágazati és területi statisztikai adatgyűjtemények mellett megtalálható a polcokon a hazánkban eddig megjelent összes hivatalos helységnévtár és helységnévkönyv, a Hivatalos statisztikai közlemények és a Magyar statisztikai közlemények valamennyi kötete, a Magyarország tiszti cím- és névtára teljes folyama. Az olvasóterem állományát folyamatosan frissítjük a társadalom- és humántudományok területén megjelent művekkel. Olvasóink három számítógépet vehetnek igénybe; az asztaloknál lehetőség van laptop csatlakoztatására. A terem és az asztalok új világítása 2012-ben készült el.

Az idegen nyelvű könyvek olvasótermében háromezer-ötszáz nyomtatott és elektronikus dokumentumot használhatnak. Itt találhatók a nemzetközi szervezetek (az ENSZ és szakosított intézményei, az OECD, a Világbank és az Európai Unió) kiadványai, az Albániától Trinidad és Tobagóig a világ minden tájáról beérkezett statisztikai évkönyvek, a nemzetközi statisztikai és demográfiai kongresszusok kötetei. Külön polcot kaptak a Magyarországgal foglalkozó idegen nyelvű dokumentumok. Kézbe vehetők az International Who’s Who, a legnépszerubb enciklopédiák (Britannica, Cambridge, Columbia, Macmillan) és statisztikai, demográfiai, közgazdasági és környezetvédelmi szaklexikonok kötetei. Ebben az olvasóteremben öt számítógép áll az olvasók rendelkezésére. Ezeken használhatják a könyvtár belső hálózatán elérhető elektronikus dokumentumokat, az általunk őrzött CD-ket és DVD-ket, valamint az internetet.

A Bibó István-terem

A 2010 őszén megnyílt Bibó István-terem elsősorban a szépirodalom, az ismeretterjesztő irodalom, a napilapok és magazinok iránt érdeklődők számára kínál olvasnivalót. A polcokon lévő mintegy tizenegyezer kötet, százötven komolyzenei CD és ismeretterjesztő DVD kölcsönözhető. A termet akadálymentesítettük. A csökkent látók nagyítógépet, a vakok felolvasószoftvert, a mozgáskorlátozottak speciális munkaállomást vehetnek igénybe. Külön sarkot rendeztünk be a gyerekek számára. A teremben tartandó rendezvényekhez projektort és vetítővásznat biztosítunk.

A Dányi Dezső-terem

A kiváló könyvtáros-demográfusról elnevezett folyóirat-olvasóban közel ezer hazai szakmai, közéleti és irodalmi folyóirat, napi- és hetilap, közlöny, valamint hivatali időszaki kiadvány található. (Kötelespéldány-jogosultságunknak köszönhetően valamennyi magyarországi megyei napilap is rendelkezésre áll.) A háromszáz külföldi, többségében statisztikai, demográfiai és közgazdasági szakfolyóirat mellett megtalálható három idegen nyelvű heti- és egy napilap is. A folyóirat-olvasó egyszerre húsz látogató számára biztosít helyet. A teremben hét számítógépen nyílik lehetőség az internet, illetve a könyvtár által előfizetett vagy más forrásnak köszönhetően hozzáférhető adatbázisok (JSTOR, EBSCO, PRESSDOK-HUNDOK, Jogtár) használatára.

Kutatástámogatás

Szaktájékoztatás

Könyvtárosaink személyesen, telefonon vagy e-mailben tájékoztatják az olvasókat a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól. Segítséget nyújtanak az elektronikus adathordozók, a KSH és az EUROSTAT online adatbázisainak használatához. A lementett adatsorokat igény esetén CD-re másolják. Személyesen, levélben vagy e-mailben történő megrendelésre – térítés ellenében – adatszolgáltatást, irodalomkutatást vállalnak a könyvtárban megtalálható vagy a könyvtárból elérhető dokumentumokból.

Hivatkozáskeresés

Térítés ellenében vállaljuk tudományos hivatkozások gyűjtését nyomtatott és elektronikus dokumentumokból egyaránt. Saját fejlesztésű hivatkozáskereső adatbázisunk, a Mathias (Magyar társadalomtudományi hivatkozások adatbázisa) a Statisztikai Szemle utóbbi húsz, a Demográfia, a Gazdaság és Statisztika és a Területi Statisztika utóbbi tíz évfolyamának magyar szerzőkre vonatkozó hivatkozásait tartalmazza.

Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés

Nem kölcsönözhetők

  • a folyóiratok,

  • a szakolvasókban és a kutatószobában lévő dokumentumok (OT, OT1, SR, SR1, TGY, TGY1),

  • a muzeális értékű (1867 előtt kiadott) dokumentumok (MÉD),

  • az 1867 és 1945 között megjelent, egy példányban meglévő dokumentumok,

  • az 1945 után kiadott, egy példányban meglévő statisztikai művek,

  • a minikönyvek,

  • a térképek (kivéve az idegenforgalmi térképeket),

  • a kéziratok (V A, V B, V C jelzettel), valamint

  • az állományvédelmi szempontból helyben olvashatónak minősített dokumentumok.

Könyvtárközi kölcsönzés

Reprográfia

Születésnapi csomag


Forrás: konyvtar.ksh.hu